Firma audytorska BF Audyt

audyty i doradztwo księgowo-finansowe

O BF Audyt

Firma BF Audyt została wpisana do rejestru firm audytorskich uprawnionych do wykonywania czynności rewizji finansowej pod numerem ewidencyjnym 4196.

poznaj specjalistów od audytu finansowego

 

Jesteśmy nowoczesną firmą audytorsko – doradczą z siedzibą w Warszawie. W skład BF Audyt wchodzą specjaliści wywodzący się z największej międzynarodowej firmy doradczej.

Zapewniamy indywidualne podejście i zaangażowanie w realizowany projekt, przy jednoczesnym wsparciu grona specjalistów. Efektywnie łączymy elastyczność i skuteczność małego zespołu z korporacyjną kulturą pracy.

 

Biegli rewidenci

Trzon zespołu BF Audyt tworzą biegli rewidenci. W czasie wieloletniej praktyki przy różnorodnych projektach na rzecz największych podmiotów krajowych i zagranicznych zdobyli ekspercką wiedzę dotyczącą zarządzania rachunkowością firmy.

Klientom proponujemy rzetelne usługi audytu finansowego oraz inne czynności z zakresu kompetencji biegłego rewidenta. Zapewniamy też doradztwo oparte na zrozumieniu indywidualnych potrzeb Klienta i uwarunkowań jego biznesu. Współpracę opieramy na przyjaznych dla Klienta warunkach.

 

Wsparcie zespołu specjalistów

Ściśle współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi, radcami prawnymi oraz specjalistami od wyceny przedsiębiorstw i modelowania finansowego. Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa rachunkowego i transakcyjnego, obejmujące również wsparcie prawne i podatkowe.

Dajemy naszym Klientom możliwość bezpośredniego dostępu do różnorodnych usług doradztwa podatkowego oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw, bez konieczności angażowania dodatkowych stron i podmiotów.

Sprawdź w czym możemy pomóc Twojej firmie.

Nasz zespół

Duży zespół specjalistów z różnych dziedzin wymaga odpowiedniej koordynacji. W BF Audyt planowaniem i przebiegiem realizacji zarządzają doświadczeni menedżerowie.

Monika Biniek, Członek Zarządu

Biegły Rewident nr 13111 – członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finanse i Bankowość

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych wielu spółek i grup kapitałowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, a także doświadczenie w projektach doradczych z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zdobywała pracując dla jednej z największych firm audytorskich.

Monika posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych z różnych branż, takich jak: branża informatyczna, usługowa, produkcyjna oraz branża budowlana

Posiada także duże doświadczenie w badaniu złożonych transakcji kapitałowych (rozliczenia nabyć, obejmowanie i utrata kontroli nad spółkami zależnymi) w dużych międzynarodowych grupach kapitałowych. Monika uczestniczyła także w badaniu skutków wdrożenia nowych standardów w podmiocie notowanym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Monika była również zaangażowana w projekty dotyczące analizy systemu kontroli wewnętrznej, testowania efektywności operacyjnej kontroli wewnętrznych (sekcja SOX 404), a także w zakresie doradztwa w przygotowaniu raportów dotyczących efektywności kontroli wewnętrznych zgodnie ze standardem ISAE 3402

Była zaangażowana w badania finansowe takich spółek jak m.in.: jedna z największych grup kapitałowych z branży IT notowana na GPW, największe grupy kapitałowe z branży budowlanej notowane na GPW, jeden z czołowych deweloperów notowany na GPW, a także spółki z branży badań rynku, spółki produkcyjne, usługowe i wiele innych.

Mateusz Flis, Członek Zarządu

Biegły rewident nr 12982 – członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość

Posiada 10-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, które zdobywał pracując dla jednej z największych firm audytorskich

Uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych wielu spółek oraz grup kapitałowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, w szczególności dla spółek z sektora branży nieruchomości, usługowej, mediów i telekomunikacji

Zdobywał doświadczenie pracując dla spółek giełdowych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także za granicą

Uczestniczył w projektach pierwszej oferty publicznej (IPO)

Oprócz pracy przy audytach finansowych Mateusz zdobył znaczącą wiedzę z zakresu audytów wewnętrznych, audytów systemów i ulepszeń kontroli wewnętrznej / planów naprawczych podczas pracy dla międzynarodowych organizacji posiadających centra usług wspólnych w Polsce

Brał także udział w projektach doradczych, projektach typu due dilligence oraz doradzał w zakresie rachunkowości

Do jego klientów należą lub należeli m.in.: jeden z największych polskich operatorów sieci komórkowych notowany na GPW, grupy mediowe, jedna z największych stacji telewizyjnych, kilku wiodących deweloperów działających w branży nieruchomości, znane polskie i zagraniczne firmy produkcyjne

Chcesz do nas dołączyć?
Wyślij maila na adres: biuro@bfaudyt.pl