Bartłomiej Żołnowski

 • Członek ACCA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.
 • Ukończył postępowanie egzaminacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów i oczekuje na egzamin dyplomowy.
 • W trakcie ponad 10-letniego doświadczenia Bartłomiej uczestniczył w projektach dla polskich i zagranicznych podmiotów, w tym m.in.:
  –  Projekty po transakcjach fuzji i przejęć na zlecenie inwestorów, weryfikujące wybrane obszary, w tym potencjalne nadużycia, mające na celu poprawienie warunków transakcji,
  –  Przeglądy wybranych obszarów działalności spółek w celu identyfikacji nieprawidłowości i zabezpieczenie interesów spółek,
  –  Kilkumiesięczne analizy finansowe spółek podczas procesów restrukturyzacji oraz istotnych problemów z płynnością finansową,
  –  Audyty procesu zakupowego i weryfikacja transakcji z wybranymi stronami trzecimi.
 • Brał udział w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, spółek i grup kapitałowych z różnych sektorów.
 • Uczestniczył we wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem korupcji, zgodnego z normą ISO 37001. Ukończył szkolenie dla audytorów i audytował wybrane elementy systemu w ramach funkcji audytu wewnętrznego. Na zlecenie funkcji compliance organizacji prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające.
 • W zakres jego kompetencji wchodzą zagadnienia dotyczące funkcjonowania finansów w organizacji, roli mechanizmów kontrolnych w zarządzaniu firmą oraz funkcji sprawozdawczych na cele zarządcze i statutowe.
 • Wspierał również przez kilka miesięcy start-up edukacyjny w Nigrze w zakresie ustanowienia funkcji finansowych.
 • Wieloletnie praktyczne doświadczenie Bartłomiej zdobywał realizując projekty dla polskich i międzynarodowych podmiotów, głównie z sektora IT, produkcyjnego i FMCG.