Monika Biniek

  • Biegły Rewident nr 13111 – członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
  • Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finanse i Bankowość
  • Zdobyte ponad 15-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych wielu spółek i grup kapitałowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, a także udział w projektach doradczych z zakresu rachunkowości w trakcie pracy dla międzynarodowej firmy doradczej Ernst & Young pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie
  • Monika posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych z różnych branż, takich jak: branża informatyczna, usługowa, produkcyjna oraz branża budowlana.
  • Posiada ekspercką wiedzę w badaniu złożonych transakcji kapitałowych (rozliczenia nabyć, obejmowanie i utrata kontroli nad spółkami zależnymi) w dużych międzynarodowych grupach kapitałowych. Uczestniczyła także w badaniu skutków wdrożenia nowych standardów oraz we wprowadzaniu nowych standardów rachunkowości w podmiotach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
  • Monika była również zaangażowana w projekty dotyczące analizy systemu kontroli wewnętrznej, testowania efektywności operacyjnej kontroli wewnętrznych (sekcja SOX 404), a także w zakresie doradztwa w przygotowaniu raportów dotyczących efektywności kontroli wewnętrznych zgodnie ze standardem ISAE 3402
  • Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła także podczas badania finansowego takich spółek jak m.in.: jedna z największych grup kapitałowych z branży IT notowana na GPW, największe grupy kapitałowe z branży budowlanej notowane na GPW, jeden z czołowych deweloperów notowany na GPW, a także spółki i grupy produkcyjne, usługowe i wiele innych.