Sławomir Wojczuk

  • Absolwent Wayne State University w Detroit, MI, USA, kierunek Rachunkowość
  • Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w branży finansowej, w tym 6-letnie jako audytor dla jednej z największych firm audytorskich (EY)
  • Przeprowadzał badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, spółek i grup kapitałowych z różnych sektorów, w tym nieruchomości, funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych i faktoringowych oraz banków
  • Brał udział w różnych projektach doradczych – projektach doradztwa księgowego i due diligence, a także pierwszej oferty publicznej (IPO)
  • Był również zaangażowany w prace nad funkcjonowaniem systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
  • Zdobywał również doświadczenie pracując jako dyrektor finansowy w firmie non-profit w Detroit w USA
  • Do jego klientów należą lub należeli m.in.: jedna z wiodących firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi, notowana na GPW, deweloperzy komercyjni i mieszkaniowi, wiodące fundusze inwestycyjne, średniej wielkości banki, a także firmy usługowe czy produkcyjne.