Justyna Domanik

  • Biegły Rewident nr 13254, posiada kwalifikacje ACCA
  • Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Rachunkowość) oraz Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (biegła znajomość języka francuskiego i angielskiego)
  • Przez 9 lat pracowała w dziale audytu i w dziale doradztwa biznesowego w międzynarodowych firmach doradczych PricewaterhouseCoopers oraz Ernst&Young, gdzie uczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych wielu spółek i grup kapitałowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
  • Kierowała projektami doradczymi między innymi w zakresie poprawy efektywności operacyjnej, opracowania modeli i prognoz finansowych, strategii sprzedaży, opracowania procesów księgowych
  • Justyna uczestniczyła w projektach doradczych dla największych spółek w Polsce z branży paliwowej i chemicznej, realizowała projekty due diligence oraz projekty połączenia, gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie klientów do połączenia w obszarze rachunkowości
  • Posiada praktyczne doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych według IFRS gdzie kierowała ich przygotowaniem w grupie kapitałowej liczącej dziewięć spółek. Przygotowywała skonsolidowane sprawozdanie finansowe w języku angielskim i francuskim. Posiada znajomość narzędzia do konsolidacji Viareport
  • Justyna posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów księgowych, wdrażała system Netsuite (Oracle) w dwóch spółkach należących do grup międzynarodowych i działających na rynku polskim w sektorze IT w celu spełnienia przez nie wymogów polskiej sprawozdawczości.