Kontakt z BF Audyt

jak możemy Ci pomóc?

BF Audyt Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000709936 REGON: 369018310 NIP: 9512452201

ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
 

Biuro:

Wilanów Office Park
ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa

 

Kontakt:

Mateusz Flis
Tel. 502 790 209
Email: Mateusz.Flis@bfaudyt.pl
 

Monika Biniek
Tel. 508 018 458
Email: Monika.Biniek@bfaudyt.plKontakt z firmą audytorską BF Audyt

siedziba biura bfaudyt