Mateusz Flis

  • Biegły rewident nr 12982. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość
  • Posiada 15-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, które zdobywał pracując dla jednej z największych firm audytowych oraz współprowadząc własną firmę audytorską
  • Uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych wielu spółek oraz grup kapitałowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, w szczególności podmiotów z sektora branży nieruchomości i budowlanej, handlowej, mediów i telekomunikacji.
  • Zdobył doświadczenie pracując dla międzynarodowej firmy doradczej Ernst & Young, badając spółki giełdowe, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także za granicą
  • Uczestniczył w projektach pierwszej oferty publicznej (IPO)
  • Jest ekspertem w zakresie audytów wewnętrznych, audytów systemów i ulepszeń kontroli wewnętrznej / planów naprawczych podczas pracy dla międzynarodowych organizacji posiadających centra usług wspólnych w Polsce
  • Bierze udział także w projektach doradczych, projektach typu due diligence oraz doradza w zakresie rachunkowości
  • Do jego klientów należą lub należeli m.in.: jeden z największych polskich operatorów sieci komórkowych notowany na GPW, jedna z największych stacji telewizyjnych, kilku wiodących deweloperów działających w branży nieruchomości, znane polskie i zagraniczne firmy handlowe, podmioty działające w branży mediowej, firmy produkcyjne z różnych branż, start-upy